บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายแมคคานิคอลซีล Mechanical Seals โอริง ซีล และให้บริการในการซ่อมบำรุงวาล์วอุตสาหกรรม รับซ่อมมอเตอร์ รับซ่อมปั๊มน้ำ ซีลปั๊มน้ำ รับซ่อมปั๊มน้ำโรงงาน รับซ่อมปั๊มน้ำโรงแรม รับซ่อมปั๊มน้ำคอนโด รับซ่อมปั๊มน้ำอาคารสูง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแมคคานิคอลซีล Mechanical Seals กันรั่วในเครื่องสูบ เครื่องกวน รับซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ รับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า ซีลปั๊มน้ำที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการและอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

          บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด จึงสามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิ้นงานของแมคคานิคอลซีล (Mechanical Sealsโอริง ซีล อะไหล่ปั๊ม การซ่อมและการบำรุงรักษาปั๊ม ซ่อมปั๊มน้ำ และซ่อมมอเตอร์อุตสาหกรรมโดยทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญ และการแนะนำสินค้าและบริการโดยทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์

          บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด ประกอบไปด้วยบุคาลากรที่มีความมรู้ความชำนาญ ที่นำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและ ความประทับใจสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าทุกท่านของเรา บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด ได้มีการฝึกอบรมพนักงานและลงทุนกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสิ่งที่ที่สุดจากทางบริษัทของเรา
 

บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด