บทความ

Mechanical Seals คืออะไร

แมคคานิคอล ซีล (Mechanical Seals) คือซีลกันรั่วไหลของน้ำหรือของเหลว เป็นส่วนสำคัญของปั๊มประเภทต่างๆ

ส่วนประกอบของแมคคานิคอลซีล

เพื่อป้องการรั่วไหลของน้ำ ควรเลือก Mechanical Seals ตามลักษณะการใช้งาน

มาทำความรู้จักกับปั๊มน้ำและอาการที่ผิดปกติของปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำมีอายุการใช้งาน ควรสังเกตอาการเพื่อตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติ และแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอุปกรณ์แมคคานิคอลซีล

ชิ้นส่วนอุปกรณ์แมคคานิคอลทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหลของไก้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบปั๊มน้ำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

การสังเกตการทำงานของปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดการผิดปกติของปั๊มน้ำ

ปัญหาปั๊มน้ำที่ควรรู้ไว้ก่อนสายเกินแก้

3 ปัญหาปั๊มน้พที่พบได้บ่อย และความผิดปกติของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่ไม่ควรมองข้าม