อุปกรณ์และการทำงานของแมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals)  

แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals) หรือ แม็คซีล ซีลป้องกันการรั่วไหลของน้ำที่บริเวณคอเพลาของปั๊ม มักใช้กับปั๊มน้ำประเภทต่างๆทั้งในอุตสาหกรรม และโรงงาน ลักษณะเด่นของแมคคานิคอล ซีล มีความแข็งแรงคงทน ทนต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพในการกันซึมรั่วของของเหลวได้เป็นอย่างดี ในการทำงานของแมคคานิคอลซีล ยังไม่ทำให้เพลาเสียหายอีกด้วย 

 

แมคคานิคอลซีล
แมคคานิคอลซีล
แมคคานิคอลซีล


ส่วนประกอบที่สำคัญของแมคคานิคอลซีลมีดังนี้ 

● หน้าสัมผัสของแมคคานิคอลซีล The primary sealing surfaces ถือเป็นส่วนสำคัญของแมคคานิคอล ซีล เป็นวัสดุที่มีลักษณะแข็ง เช่น ซิลิกอนคาร์ไบด์ ทังสเตนคาร์ไบด์ หรือเป็นวัสดุแบบอื่นๆขึ้นอยู่กับการใช้งานและคุณสมบัติงานเคมี รวมถึงความดันปั๊มและอุณหภูมิของเหลว 

● ชุดกันรั่วของแมคคานิคอลซีล หรือ O-ring ทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่ว ปิดผนึกและเป็นตัวรองรับไหลของน้ำ น้ำมัน น้ำร้อนในแนวแกนเพลา การเลือกซีลยางขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยทั้ง
ความทนทาน อุณหภูมิ คุณสมบัติของสารเคมี รวมถึงการกัดกร่อน การเลือกซีลยางที่เหมาะสมกับการใช้งาน จะช่วยให้การทำงานของปั๊มน้ำมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

● ตัวสปริงแมคคานิคอลซีล ช่วยในแรงกดหน้าซีล เป็นตัวช่วยไม่ให้ของเหลวผ่านเข้ามาได้ ชุดสปริงยังช่วยให้ชุดการทำงานของแมคคานิคอลซีลเคลื่อนตัวได้ เมื่อเกิดแรงกดขณะทำงาน 

บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแมคคานิคอลซีล Mechanical Seals พร้อมให้บริการซ่อมบำรุงแมคคานิคอลซีล บำรุงรักษาปั๊ม มอเตอร์ปั๊ม ซ่อมวาล์วอุตสาหกรรมงาน Overhaul Motor ซีลปั๊มน้ำ โอริง ซีล สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท และโรงแรม อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ หน่อยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ   
 


สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด
http://marshal-fluid.com
marshalfluid.brandexdirectory.com