บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด
ให้บริการผลิตและจำหน่าย แมคคานิคอลซีล Mechanical Seals

       

             บริการซ่อมบำรุง ออกแบบ แก้ไข แมคคานิคอลซีล Mechanical Seals ในเครื่องสูบ เครื่องกวน ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงโรงแรม โรงงาน หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งบริการออกแบบและผลิตอะไหล่ Mechanical Seals อะไหล่ปั๊มเพื่อให้ตรงกับการใช้งานที่เฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลงานการติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด