นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิ้นงานของMechanical Seals อะไหล่ Pump การซ่อมและการบำรุงรักษา Pump และ Motor โดยทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญ และการแนะนำสินค้าและบริการโดยทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์

PRODUCTS AND SERVICES

MARSHAL FLUID CO., LTD.

MECHANICAL SEAL

- ผู้ผลิต จำหน่ายแมคคานิคอลซีล Mechanical Seals โอริง ซีล กันรั่วในเครื่องสูบ เครื่องกวน ปั๊ม มอเตอร์ ที่ใช่ในงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ

PUMP SERVICE

- Overhaul Pump Repair Pump and Alignment Installation Mechanical Seal > Vertical Multi Stage Pump > Split Case Pump > Lube Pump > Gear Pump > Submersible Pump > Centrifugal Pump > Vacumm Pump > ETC.

MOTOR SERVICE

- Service Department > Rewinding Motor > Gear box > Cooling Tower > ETC.

VALVE SERVICE

- Service Department > Repair Valves > ETC.

MARSHAL FLUID CO., LTD.

          We are manufactures, distributes and services in Maintenance, including troubleshooting Mechanical Seals seal in pumps, stirrers.
Pumps, motors, valves used in Industrial applications,Large building Hotel ,Government agency And more by a team of experienced

          We has reached the international standard. With the adoption of ISO 9001 - 2015 and EASA standards To develop the potential of employees Products and services. The company provides customers.

          We are the manufacturer and distributor of Mechanical Seals under Brand MARSHAL' , as well as providing maintenance services Includes fixes for problems with Mechanical Seals.

          We are the service center Distribution and installation for inspection, repair, maintenance, suggestion correction Spare parts replacement PUMP. Consulting on energy saving in the water pump system.By a team of skilled technicians

News

MARSHAL FLUID CO., LTD.